બે ચબરાકિયા

પ્રિય મિત્રો,

આજે બે ચબરાકિયા આપણે માણીએ…

૧) ૨૦૦ કરોડનો આસામી ૨૨૦૦ રૂપિયા પગારવાળા માણસને પ્રેમથી ‘આવો શેઠ’ કહે ત્યારે સમજવું કે….

  • ૨૦૦ કરોડના આસામીને બે પૈસા ફાયદો થવાનો હશે, અને
  • ૨૦૦ કરોડનો આસામી ગુજરાતી હશે.

લલિત લાડ, અભિયાન, વાર્ષિક અંકના એક લેખમાંથી…

૨) ૨૨૦સીસીની કરિઝ્મા હોય કે ૩૫૦સીસીની બુલેટ હોય કે પછી ૬૦૦સીસીની હોન્ડા સ્પોર્ટ્સ બાઈક હોય પણ તે ૮૦ સીસીને સ્કૂટીને ઓવરટેક ન કરી શકે..

  • કારણ કે એ ૮૦ સીસીનું સ્કૂટી એક સુંદર છોકરી ચલાવતી હોય!
  • અને ૨૦૦+ સીસી બાઈક કોઈ યુવાન દિલ ચલાવી રહ્યું હોય!

એક યુવાન તરફથી મળેલા ટ્વિટમાંથી!

No fun No Gyan Just common sense

Advertisements
Posted in no fun no gyan | Tagged | Leave a comment