બે ચબરાકિયા

પ્રિય મિત્રો,

આજે બે ચબરાકિયા આપણે માણીએ…

૧) ૨૦૦ કરોડનો આસામી ૨૨૦૦ રૂપિયા પગારવાળા માણસને પ્રેમથી ‘આવો શેઠ’ કહે ત્યારે સમજવું કે….

  • ૨૦૦ કરોડના આસામીને બે પૈસા ફાયદો થવાનો હશે, અને
  • ૨૦૦ કરોડનો આસામી ગુજરાતી હશે.

લલિત લાડ, અભિયાન, વાર્ષિક અંકના એક લેખમાંથી…

૨) ૨૨૦સીસીની કરિઝ્મા હોય કે ૩૫૦સીસીની બુલેટ હોય કે પછી ૬૦૦સીસીની હોન્ડા સ્પોર્ટ્સ બાઈક હોય પણ તે ૮૦ સીસીને સ્કૂટીને ઓવરટેક ન કરી શકે..

  • કારણ કે એ ૮૦ સીસીનું સ્કૂટી એક સુંદર છોકરી ચલાવતી હોય!
  • અને ૨૦૦+ સીસી બાઈક કોઈ યુવાન દિલ ચલાવી રહ્યું હોય!

એક યુવાન તરફથી મળેલા ટ્વિટમાંથી!

No fun No Gyan Just common sense

Advertisements
This entry was posted in no fun no gyan and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s